Политика за поверителност на сайта на Софбилд Енд Ко

Този уебсайт http://sofbuild.com/ се притежава и управлява от "Софбилд енд Ко“ ЕООД. Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме. Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни от "Софбилд енд Ко“ ЕООД

„Софбилд енд Ко“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание Общ регламент относно защитата на данните (216/679), отнасящ се до защитата на личните данни на територията на Европейския съюз („ЕС“), приет през 2016г. и пряко приложим за всички държави от ЕС от 25-ти май 2018 г. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка, въз основа на изрично получено от Вас съгласие, изразено чрез приемането на политиката ни за поверителност.

Информация, която събираме

В случай, че сте избрали да изпратите запитване към нас, за да Ви изпратим отговор е необходимо да предоставите свои лични данни. Това са:

 • Име(на), фамилия - за целите на идентификацията Ви и предоставяне на информацията, която сте поискали;
 • Телефонен номер - за целите на осъществяване на обратна връзка, когато това е необходимо с оглед информацията, която сте поискали;
 • Електронен адрес - за целите на осъществяване на обратна връзка, когато това е необходимо с оглед изпълнение на ангажиментите ни към вас, относно информацията, която сте поискали и това предполага уведомяването Ви по електронна поща, както и когато електронната Ви поща ще се ползва като средство за комуникация между нас и Вас;
 • Адрес - за целите на предоставяне на информацията, която сте поискали и запитването, което сте направили и за осъществяване на обратна връзка, когато това е необходимо с оглед изпълнението на нашите ангажименти към Вас;

Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме, са:

 • Форма за контакт, чрез която се отговаря на изпратените въпроси от наши клиенти и/или регистрирани на Уебсайта потребители;
 • Онлайн чат и чатбот, чрез който се отговаря на запитвания на потребителите на нашия Уебсайт;

Цели при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 • Събраната информация се обработва от "Софбилд енд Ко“ ЕООД единствено с цел предоставяне на исканата от Вас информация и осъществяване на контакт с Вас, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.
 • Статистически цели;
 • Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

При обработката на Вашите лични данни спазваме следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Не събираме и не обработваме лични данни, които се отнасят за следното:

 • Разкриват расов или етнически произход;
 • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;
 • Не се събират данни за деца на възраст под 18 години. При изпращане на запитване към нас, задължително се отбелязва потвърждение, че лицето е над 18 години. Ако родителите или други законни настойници открият, че децата под тяхно ръководство са ни предоставили лични данни, искаме да се свържат с нас на посочения по-долу адрес (вижте по-долу), ако искат тези данни бъдат изтрити. След това ще организираме незабавно заличаването на тези данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

 • „Софбилд Енд Ко“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от пет години. След изтичането на този срок, „Софбилд Енд Ко“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне, по реда на приетата вътрешна фирмена процедура за реда за унищожаване на лични данни. Вие ще бъдете уведомени, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „Софбилд Енд Ко“ ЕООД или друго.
 • „Софбилд Енд Ко“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.
 • Личните данни, събрани от сайта на „Софбилд Енд Ко“ ЕООД не се предоставят на външни лица, извън вътрешната организация на „Софбилд Енд Ко“ ЕООД. Лицата, които имат право да се ползват от личните данни вътре в организацията са изчерпателно определени в приетите процедури за обработка на лични данни на Дружеството.
 • Софбилд Енд Ко“ ЕООД не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Вашите права

Вие имате право на:

 • Информация и достъп до личните Ви данни, обработвани от "Софбилд енд Ко“ ЕООД;
 • Право да искате извършването на коригиране и допълване на данните Ви, когато те са неточни или непълни;
 • Правото да поискате изтриване на личните Ви данни, при наличието на определени основания за това;
 • Право да искате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и правото да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни и автоматизирано вземане на индивидуални решения за Вас, включително профилиране; Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • Право да бъдете уведомен/а, преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица;
 • Правото да откажете данните Ви да бъдат използвани за целите на директния маркетинг;
 • Право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до “Софбилд Енд Ко“ ЕООД;
 • Право да възразите срещу обработването на личните си данни; срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • Право по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите ни, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
 • Право да поискате от нас директно да прехвърлим Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 • Право на писмена жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес в гр. София, 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2;
 • Информация за нас: „Софбилд Енд Ко“ ЕООД, ЕИК 131401679, седалище и адрес на управление: гр.София, бул.България №88, е-mail: office@sofbuild.com , тел: 0889119119

Всички промени в тази информация ще бъдат публикувани на нашия Уебсайт. Това ще Ви позволи по всяко време да се информирате кои данни съхраняваме, как ги събираме и използваме.

Политика за „бисквитките“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Уебсайтът използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Уебсайта или преминавате от една страница към друга.

С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на Потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. Бисквитките се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение.

Ние използваме следните видове бисквитки:
o Сесийни (Session cookies) – позволяват на Уебсайта да свързва действията на Потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в Уебсайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато Потребителят има достъп до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Session cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.
o Постоянни (Persistent cookies) - съхраняват се на устройството на Потребителя между сесиите на браузъра, които позволяват предпочитанията или действията на Потребителя в целия Уебсайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запаметени. Постоянните бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт или за насочване на реклама.
o На първа и трети страни (First & Third Party cookies) - бисквитки на първа страна са тези, които са поставени в Уебсайта, който е избран за посещение от Потребителя. Част от съдържанието в Уебсайта може да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез Уебсайта. Това са „бисквитки на трети страни“. Доставчиците, трети страни, са отговорни за спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за бисквитки.

Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия Уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.

Уебсайтът използва маркетинг услугите на Google Analytics for Display, по конкретно услугата за ремаркетинг. Тази услуга се изразява в пренасочването на реклами и обяви към потребители, които вече са посетили Уебсайта. Вие можете да
откажете виждането на реклами и обяви от Google Analytics for Display и излагането Ви на реклами и обяви от мрежата на Google Display Network. За тази цел следва да посетите Ads Preferences Manager (https://www.google.com/settings/ads/onweb/) и да инсталирате Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Уебсайтът използва ремаркетинг за целите на онлайн рекламата, което означава, че потребителите, които не са отказали достъп на Google Display Network по горепосочените начини, могат да бъдат изложени на реклами и обяви от Уебсайта в мрежата от съдържание на Google. Трети страни като Google или Facebook могат да показват реклами и обяви на Уебсайта в сайтовете от тяхната мрежа на съдържание (като например Google Analytics и DoubleClick cookies), което допринася за оптимизирането на обявите въз основа на информация, получена от предишни посещения на потребителите до Уебсайта.

Всеки Потребител има възможност да приеме или откаже използването на бисквитки, като избере един от следните бутони при осъществяване на първоначален достъп до Уебсайта: Приемам бисквитките/Отказвам бисквитките.

Следва да бъдете информирани, че има определени категории бисквитки, които са необходими за цялостното и качествено предоставяне на услугите на Уебсайта. Това са т.нар. строго необходими бисквитки, чиято употреба няма как да бъде отказана чрез натискането на бутона "Отказвам бисквитките" при първоначален достъп до Уебсайта. Те са нужни за нормалното и цялостно функциониране на Уебсайта, като без тях предоставянето на нашите услуги е невъзможно. В случай че забраните тяхното използване чрез настройките на Вашия браузър, е възможно достъпът Ви до Уебсайта, неговите услуги и ресурси да бъде частично или напълно ограничен.

Потребителите винаги имат и опцията да включи и изключи бисквитки чрез промяна на опциите на своя браузър. Повече за настройките на бисквитки в конкретен браузър, научете тук:
o Cookie settings in Google Chrome
o Cookie settings in Firefox
o Cookie settings in Internet Explorer
o Cookie settings in Safari
Отказът от бисквитки от страна на Потребителя може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на Уебсайта.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на http://sofbuild.com/. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“:

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. В тази връзка Вие и сами можете да управлявате този процес. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация. Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период е 365 дни.