Награда на
публиката 2017
Сграда на
годината 2017
Номинация в
Жилищни сгради

Фасада:

Изток – стъклена окачена фасада, алуминиеви профили фасадна система „REYNAERS CW 50“ прахово боядисани в цвят 49 7G21, с детайли “FIBRE C”;
Запад – алуминиева дограма „REYNAERS CS 77” прахово боядисана в цвят 49 7G21, силиконова структурна мазилка с детайли “FIBRE C”;

Север и Юг – алуминиева дограма „REYNAERS CS 77“ прахово боядисана в цвят 49 7G21, с детайли “FIBRE C”;

Детайли от “FIBRE C” съответно в цвят Liquide Black, повърхност FE Ferro Light; цвят Polar White, повърхност FL Ferro Light; цвят Ivory, повърхност MA Matt;

Основни стъкла за обекта са Guardian Sun Guard SN 70/30 и закалено прозрачно стъкло с дебелина 10мм.

Покрив:

Неизползваем плосък покрив – топлоизолация XPS, пароизолация  и два пласта битумна хидроизолация от Buesscher & Hoffmann – един пласт Buesscher Baruplan KV E 45 K 4мм без посипка, Buesscher Baruplan KVD E 45 K 4мм с посипка.

Общи части.

Партер: 

 • стени – стоманобетонова конструкция и зидарии 25см, предстенна обшивка от гипсокартон по система RIGIPS с крайно покритие латекс;

 • подове – настилка от полиран гранит, цвят G 654 (тъмно сив);

 • таван – окачен таван от гипсокартон по система RIGIPS с крайно покритие латекс;

 • осветление – по архитектурен проект;

Етажни фоайета:

 • стени – стоманобетонова конструкция и зидарии 25см, предстенна обшивка от гипсокартон по система RIGIPS с крайно покритие латекс;
 • подове – настилка от полиран гранит, цвят G 654 (тъмно сив);
 • таван – окачен таван от гипсокартон по система RIGIPS с крайно покритие латекс;
 • осветление - по архитектурен проект;

Обслужващи площадки на междуетажните нива:

 • под – метална скара Lichtgitter SP 225 - 34/38 - 3 с покритие горещо поцинковане;
 • парапет по архитектурен детайл;
 • конструкция от метални жалузи;
 • стени – силиконова структурна мазилка;

Стълбища: 

 • стени – стоманобетонова конструкция, предстенна обшивка от гипсокартон по система RIGIPS с крайно покритие латекс;

 • таван – окачен таван от гипсокартон по система RIGIPS с крайно покритие латекс;

 • стъпала от полиран гранит, цвят G 654 (тъмно сив);

 • парапет по архитектурен детайл;

Асаньори: 

високотехнологични, комфортни и тихи електрически асансьори „OTIS GeN2 PREMIER“ със задвижване посредством стоманени ремъци с полиуретаново покритие, без машинно помещение, предназначени за 8 лица и с товароносимост 630 кг, със спирки на всеки етаж /вкл. подземните/, скорост 1,75 м/сек., двупанелни телескопични врати със защита с инфрачервена завеса, луксозна кабина от неръждаема стомана; огледало; бутониера от неръждаема стомана; настилка от полиран гранит; LED осветление в ъглите на кабинната бутониера и задните ъгли на кабината; парапет при бутониерата, срещу нея и под огледалото.

Сутерен /Подземен паркинг и помощни помещения/: 

 • под – настилка от шлайфан бетон;
 • стени – мазилка или шпакловка с крайно покритие боя BAUMIT;
 • таван – готова стоманобетонова плоча;

Канализационна инсталация:

Инсталацията за отводняване на климатичните тела и газовите котли ще се включи в канализационната система на сградата.
Изградена система от воронки HL, отводнителни решетки ACO и PVC тръби за отвеждане на  всички дъждовни води.

Eлектро инсталация:

За сутерените  се предвиждат  отделни електрически табла. Електрическата инсталация е  изпълнена със степен на защита IP 44. Предвидено е дежурно и евакуационно осветление. Работното осветление се включва чрез детектори за движение (PIR) и контактор. Вентилацията се управлява посредством времереле. Всички осветителни тела са пожаробезопасен тип и притежават съответния сертификат.
Изградена система за видеонаблюдение по периферията на сградата и подходите към жилищните входове  и сутерена.

Мълниезащитна инсталация:

Обектът е III категория на мълниезащита. За предотвратяване от преки и непреки попадения на мълнии върху жилищната сграда е предвидена за изпълнение мълниезащитна инсталация.

Заземителна инсталация:

Заземителната инсталация е основен елемент във всяка електрическа инсталация. Инсталира се с цел ограничаване на високото напрежение и отвеждане в земята на големия електрически заряд, който може да възникне при попадане на мълния или комутационни процеси в енергийната система. Заземителната система премахва или ограничава риска от повреди в електрическата инсталация и по този начин защитава хората и оборудването от опасните напрежения.

Вентилация: 

Въздухообменът в сградата е организиран така, че да се осигурят санитарно-хигиенните норми за микроклимат и чистота на въздуха. За помещенията с възможност за директно проветрение не се предвижда механична вентилация.
Във всички складови помещения в апартаментите и магазините са заложени смукателни битови вентилатори с клапа, които се управляват от ключа за осветление.

В случай на силно задимяване или отделяне на топлина (пожар) е предвидена аварийна вентилационна система по всички стълбищни клетки и асансьорни шахти за осигуряване на безпрепятствена евакуация.

За двете нива гаражи се изграждат работни смукателни инсталации, които изхвърлят замърсения въздух в зелените площи. Компенсиращият свеж въздух навлиза свободно през двете гаражни врати.

При аварийна ситуация и сигнал, подаден от пожароизвестителната инсталация или ръчно, се включат аварийни смукателни и нагнетателни вентилатори за всяка обособена пожарна зона.

Видеонаблюдение и контрол на достъпа

Ще бъде изградена система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, покриваща периферията на сградата, жилищните входове и достъпа до сутерените през входните рампи.

Пожароизвестителна инсталация

В стълбищните клетки на жилищните входове, както и в сутереннити нива е предвидена пожароизвестителна инсталация. Централата на ПИ инсталация Detectomat ще бъде монтирана при охраната във вход А. Използват се термални конвенционални датчици, ръчни бутони в стълбищните клетки, конвенционални сирени за вътрешен монтаж и външна сирена с лампа.

По задание на Инвеститора, в подземния гараж няма да се допускат автомобили с газови (метанови) уредби.

EN