Награда на
публиката 2017
Сграда на
годината 2017
Номинация в
Жилищни сгради

Изберете
сграда

Urban Model

2012
Награди

Специална награда за оригинална архитектурна идея и умело вписване в средата от Сграда на годината 2012

Сграда на годината (Номинация) 2012 www
EN